Barański Warunki montażu i eksploatacji

Warunki montażu i eksploatacji

• Montaż drzwi powinien odbywać się przez wyspecjalizowaną firmę 
• Od zewnętrznej strony drzwi wymagane jest ochronne zadaszenie uniemożliwiające przedostanie się opadów atmosferycznych poza górną krawędź skrzydła 
• Od wewnątrz drzwi źródło ciepła powinno znajdować się w odległości nie mniejszej niż 150 cm 
• Drzwi należy montować i eksploatować wyłącznie w pomieszczeniach, w których zostały zakończone prace mokre wewnątrz budynku. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko utraty gwarancji na zakupiony produkt 
• Wymagane jest zapewnienie właściwej i ciągłej wentylacji, szczególnie świeżo po zakończeniu prac mokrych Brak wentylacji prowadzi do pęcznienia drewna, uszkodzenia powłoki lakierniczej i niszczenia wyrobu 
• Użytkownik zobowiązany jest do smarowania zamków smarem do okuć minimum co 6 miesięcy 
• Zaleca się mycie i konserwacje środkami firmy Adler  
Drzwi Gdańsk    Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.
    Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych - Salon Stolarki „Jarzębowski” Jerzy Jarzębowski z siedzibą przy ul. Trakt św. Wojciecha 123/4, 80-043 Gdańsk (NIP: 5832090039, REGON: 190079126) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO m.in. w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawione zagadnienie. Pełna informacja RODO jest dostępna w Polityka prywatności.